ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΦΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΠΑΛΗΣ

Η οδική μεταφορά δομικών υλικών και υλικών οικοδομής αποτελεί την ραχοκοκαλιά των οδικών εμπορικών μεταφορών σε όλη την Ελλάδα και απαιτεί υψηλό βαθμό συντονισμού και επαγγελματικής επάρκειας από την πλευρά των εταιρειών οδικής μεταφοράς δομικών υλικών οι οποίες πρέπει να διαθέτουν αξιοπιστία, εμπειρία και τεχνογνωσία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των δομικών υλικών. Στην Κορφου Μεταφορική Μπαλής διαθέτουμε πρώτιστα την τεχνογνωσία και την εμπειρία πολλών χρόνων για την ασφαλή διανομή και μεταφορά δομικών υλικών στην Κέρκυρα.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Κορφου Μεταφορική Μπαλής παρέχει εξατομικευμένες λύσεις στην οδική μεταφορά δομικών υλικών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και με τη βέλτιστη δυνατή ποιότητας υπηρεσίας προς τους πελάτες μας. Τα φορτηγά οχήματά μας μπορούν να μεταφέρουν δομικά υλικά και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη συλλογή και την παράδοση των δομικών υλικών στην Κέρκυρα ή την Αθήνα καθημερινά παρέχοντας, αξιόπιστες μεταφορές δομικών υλικών.

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές και ιδιαίτερα αποτελεσματικό δίκτυο μεταφοράς δομικών υλικών με δικά μας πρακτορεία σε Κέρκυρα και Αθήνα. Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ευέλικτες διαδρομές και συνδυάζουμε την πολυπλοκότητα, την αποδοτικότητα και τις οικονομικές πτυχές για να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας και να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες τους. Η Κορφου Μεταφορική Μπαλής διαθέτει σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό διακίνησης των δομικών υλικών και μεγάλο αριθμό ανυψωτικών μηχανημάτων.

Κατηγορίες Δομικών Υλικών που συνήθως μεταφέρουμε:

• Δομικούς λίθους
• Πλακάκια
• Κονίες & Κονιάματα
• Τσιμέντο & Κόλλες
• Σκυρόδεμα
• Δομικούς Χάλυβες
• Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος
• Αλουμίνιο – Προφίλ Αλουμινίου
• Ξυλεία – Προϊόντα ξύλου
• Συστήματα Ξηρής Δόμησης
• Σύνθετα Δομικά Υλικά
• Χρώματα

Στην Κορφου Μεταφορική Μπαλής αναλαμβάνουμε την οδική μεταφορά δομικών υλικών από Αθήνα και Κέρκυρα αντίστοιχα. Αν ενδιαφέρεστε για μεταφορά δομικών υλικών είτε για σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά.