Μεταφορές Δομικών Υλικών

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά των δομικών σας υλικών σε καθημερινή βάση με δρομολόγια
Κέρκυρα – Αθήνα και Αθήνα – Κέρκυρα.

placeholder
25
Νοέ
Μεταφορές Ξηρού Φορτίου

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά ξηρού φορτίου με συνέπεια, ασφάλεια και στις πιο ανταγωνιστικές
τιμές του χώρου!

placeholder
25
Νοέ
Μεταφορές Εμπορευμάτων

Αναλαμβάνουμε με ευθύνη την παραλαβή και μετάφορά των εμπορευμάτων σας από Αθήνα προς Κέρκυρα και αντίστροφα με απόλυτη συνέπεια στους χρόνους μας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων.